Kontakt

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


Adres:
40-833 Katowice
ul. Obroki 77


Email:
katowicepg@ospsbhp.pl


Telefon:
Tel: 696009098